Fokken met KuneKunes

Voordat je begint met fokken is het verstandig om eerst wat informatie in te winnen via een ervaren fokker of via de vereniging. Daarnaast is het verstandig om te kijken of er genoeg interesse is voor de biggen. Het is dan ook verstandig om eerst een wachtlijstje te hebben of om één toom per keer […]

Vruchtbaarheid van KuneKunes

VruchtbaarheidBeren beginnen meestal vruchtbaar te worden als ze ongeveer 8 maanden oud zijn. Pas met ongeveer 12 maanden zijn ze volledig vruchtbaar. De ontwikkeling van de volledige secundaire beerkenmerken (dik schild over de schouders en slagtanden beginnen te groeien) begint als ze ongeveer 18 maanden oud zijn. Zeugen zijn op een jongere leeftijd vruchtbaar, maar […]

Berigheid bij KuneKune gelten en zeugen

Een gelt is een vrouwelijk varken dat nog nooit een toom biggen heeft gekregen. Een zeug is een vrouwelijk varken dat biggen heeft gehad (ze heeft ‘gezoogd’). Voor de leesbaarheid gebruik ik in dit stukje alleen de term gelt wanneer ik het over een vrouwelijk varken heb. Berigheid is de term die gebruikt wordt voor […]

Dekberen

Dekberen zijn belangrijk voor het ras. De gemiddelde dekbeer heeft (veel) meer nakomelingen dan de gemiddelde fokzeug, en drukt daardoor genetisch een veel groter stempel op de populatie. Daarom is het belangrijk dat veel aandacht wordt besteed aan de keuze, welke beertjes als toekomstige dekbeer mogen fungeren. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat erfelijke […]

Kleuren van Kunekunes

Om het makkelijker voor u te maken om uw biggen te registreren, hebben we met hulp van de BKKPS deze kleurenkaart gemaakt. Bepaal welke kleur uw big(gen) is (zijn) door naar de kaart te kijken en de corresponderende letters te gebruiken. Als het een big is met zwarte en witte vlekken of met ginger en zwarte […]

Regelgeving omtrent varkens

De regelgeving voor varkenshouders staat sterk in het teken van export, internationaal transport en het voorkomen van dierziekten. Sinds de uitbraak van Klassieke varkenspest in 1997 zijn de regels verder aangescherpt. Van toepassing zijn vooral de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, de Regelgeving diergeneesmiddelen, het Ingrepenbesluit, de Verordening Varkensleveringen, de Europese Transportverordening en de verplichte […]

Een KuneKune alleen of meerdere?

KuneKunes zijn heel sociale dieren en hebben, hoewel ze ook goede vrienden kunnen worden met andere dieren (zoals schapen, konijnen, kippen, katten, honden etc), echt mimimaal één varkensvriendje nodig. Dit kan eventueel een ander ras varken zijn, maar KuneKunes zijn heel rustig en zijn enorm blij met een rustig KuneKunemaatje. Een goede fokker zal ook […]

Inenten en ontwormen

Inentingen Kunekunes zijn sterk en nauwelijks ziek. Vlekziekte (Erysipelas) is echter een nare ziekte die snel ernstige vormen kan aannemen en tot de dood kan leiden. Gelukkig is er een vaccin tegen vlekzieke. Bij dierenartsen zijn vaccins beschikbaar die een jaar antistoffen geven of een halfjaar. Ook is het vaak een combinatievaccin met Parvo. Parvo […]

Vrouwtjes of mannetjes houden?

Over het algemeen is bekend dat gecastreerde mannetjes (borgjes) het makkelijkst in de omgang zijn. Vrouwtjes zouden soms iets humeuriger zijn, als ze -eens per drie weken- ‘berig’ zijn. Veel mensen kiezen ervoor om twee borgjes te houden, vooral als ze niet van plan zijn met hun varkens te fokken. Op zich maakt het niet […]