Stamboom aanvragen

Wijzigingen

Overige wijzigingen

Indien er wijzigingen zijn in uw gegevens of als u een dier verkoopt (stamboomwijziging) of het sterft, wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk middels een mail doorgeven aan ons.

Een nieuwe stamboom wordt binnen drie maanden naar de ingevulde eigenaar opgestuurd.
U kunt alleen een stamboom aanvragen als beide ouders van de big een stamboom hebben en u zelf een fokkerslidmaatschap hebt!

Belangrijk

Vul dit formulier in om een stamboom aan te vragen voor uw Kunekune big. Dit formulier is voor 1 varken: voor ieder dier moet een apart formulier ingevuld worden. Na het invullen van het stamboomaanvraagformulier komt u weer terug op deze pagina en kunt u een nieuw formulier invullen. Onze excuses voor de moeite!

Wij ontvangen veel verkeerd ingevulde formulieren, waardoor de verwerking van de stambomen veel vertraging oploopt. Vult u alstublieft de aanvraag goed in! Er wordt geen geld gerestitueerd voor verkeerd ingevulde aanvragen.

Om de aanvraag goed in te vullen: lees onderstaande uitleg en/of bekijk onderstaand uitlegfilmpje!

Wat vult u in bij ‘Bloedlijn en volgnummer’?

De bloedlijn van de vader wordt doorgegeven aan zijn zonen, de bloedlijn van de moeder aan haar dochters. Als een Andrew beer een Awakino zeug heeft gedekt, is de bloedlijn van de kleine beertjes dus Andrew, van de kleine geltjes Awakino.

Het volgnummer: het eerste Awakino geltje dat in uw stal geboren is, krijgt volgnummer 1. Haar broer krijgt ook nummer 1, hij is immers de 1e Andrew die in uw stal geboren is. Als dezelfde zeug een jaar later weer biggetjes krijgt, krijgen haar dochters de volgende nummers (u telt dus door), bijv. Awakino 2 en 3. Als de vader van de biggetjes dan een RU-bloedlijn heeft, krijgen de kleine beertjes dan weer nummers die beginnen bij 1. Het is immers het 1e biggetje van die RU-bloedlijn dat bij u in de stal geboren is.

Wat vult u in bij ‘Kleur’?

Bij bonte Kunes: De kleur die het meest op uw varken voorkomt, is de eerste kleur, de kleur die minder voorkomt is de tweede kleur. Dus een hoofdzakelijk wit varken met een paar zwarte vlekken krijgt als kleuraanduiding W/Z. Een zwart-wit varken met meer zwart dan wit krijgt dus Z/W.

Let op:

  1. De meeste biggetjes met een donkerbruine kleur zijn na een jaar zwart. Vul alleen bij lichtbruin dus de kleur ‘bruin’ in.
  2. Tricolore komt maar zelden voor. Witte pootjes en/of een witte buik verkleuren eigenlijk altijd naar ginger wanneer de big ouder wordt. Vul alleen tricolore in als er grotere vlakken wit, ginger, zwart op kop en/of rug te zien zijn!

 

Bij een verkeerd ingevulde stamboomaanvraag ontvangt u een e-mail met het verzoek een nieuwe, kloppende aanvraag te doen (extra kosten voor u). 

Mail ons gerust bij vragen!

Aanvraag formulier


Totaal