Regelgeving omtrent varkens

De regelgeving voor varkenshouders staat sterk in het teken van export, internationaal transport en het voorkomen van dierziekten. Sinds de uitbraak van Klassieke varkenspest in 1997 zijn de regels verder aangescherpt.

Van toepassing zijn vooral de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, de Regelgeving diergeneesmiddelen, het Ingrepenbesluit, de Verordening Varkensleveringen, de Europese Transportverordening en de verplichte Identificatie en Registratie van varkens.

Van een aantal voorschriften zijn hobbymatige varkenshouders vrijgesteld. Zo vallen varkenshouders met minder dan 5 varkens niet onder de scope van Verordening Monitoring Kritische Stoffen en de Verordening Varkensleveringen. Zij mogen varkens afvoeren naar de slacht maar ook naar andere varkenshouders met minder dan 5 varkens. Meer hierover onder Verordening Varkensleveringen en Bedrijfs- en hobbystatus voor varkenshouders. Voor de export van hobbyvarkens gelden ook aangepaste regels. Deze zijn terug te vinden in het document Exportcertificering vanaf de boerderij en verzamelcentrum (zie hier).

Voor de afvoer van dode varkens gelden de regels betreffende de destructie.

Relevante regelgeving:

Gezondheids-en welzijnswet voor dieren
Bedrijfs- en hobbystatus varkenshouders
Vervoer van varkens
Identificatie en registratie van varkens
Export van hobbyvarkens
Regelgeving diergeneesmiddelen

Met veel dank aan Levende Have voor deze informatie. We hebben hier de voor de hobbyhouder meest relevante info over de varkensregelgeving opgesomd. Op de site van Levende Have vindt u ook nog andere regelgeving omtrent varkens. Bent u daarin geïnteresseerd, klik dan hier.

Deel

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op pinterest