Biggetjes te reserveren (Groningen)

Van een toompje van 5 zijn nog twee (stamboek) borgjes te koop. Ze zijn erg lief in de omgang!

Geboren op 27 juni in Feerwerd.

Mathijs Dijkstra, 0615633517, [email protected]