Agenda

Beste leden van de Kunekune Vereniging Nederland,

Via deze weg nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering van de
Kunekune Vereniging Nederland.

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 16 december aanstaande vanaf
13.00 tot uiterlijk 15.00 uur.
Wij verwelkomen u graag op het onderstaande adres:

Rijsdijk 64 te Rhoon.

U heeft een e-mail ontvangen met de notulen en het financieel overzicht van de ALV
van 2016.

Als u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn en als u agendapunten wilt
aandragen, vernemen wij dit graag van u.

U kunt uzelf per e-mail opgeven via:
info@kunekuneverenigingnederland.nl

Wij zijn nog dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gezien het
kleine aantal bestuursleden, hebben we afgelopen jaar helaas niet de
service kunnen leveren zoals wij als bestuur zouden willen. Hiervoor
zijn we dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden om de vereniging
ook in de toekomst in stand te kunnen houden.

Wij hopen u te zien op 16 december aanstaande op de algemene
ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur KKVN,
Stijn Lemmers,
Voorzitter KKVN

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.